Privacybeleid

Via de website curalyn.com, van Dayes b.v., worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dayes acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;

 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

 • wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Dayes is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen, en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-09-2021.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van onze website, of het aanmelden voor onze nieuwsbrief, laat je bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Mogelijk heb je ook gegevens aan ons verstrekt per telefoon, een formulier ingevuld op een beurs, via een enquête of op sociale media.

Wij gebruiken de volgende gegevens:

 • voor- en achternaam;

 • e-mailadres;

 • IP-adres;

 • gegevens over vermoedelijke interesses in producten aangeboden door Dayes.

Wij gebruiken deze gegevens voor de volgende doelen:

 • het versturen van een nieuwsbrief;

 • het uitvoeren van klantenonderzoek;

 • het beantwoorden van je bericht via ons contactformulier;

 • het aanbieden van andere relevante producten van Dayes;

 • relatiebeheer, hetzij per post, e-mail of telefoon;

 • het nakomen van wettelijke verplichtingen

Contactformulier

Wij bieden een contactformulier, waarmee je ons vragen kunt stellen over onze producten. Hierbij vul je jouw naam en e-mailadres in. Daarnaast bevat jouw vraag mogelijk persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om jouw vraag of verzoek te kunnen afhandelen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Google Analytics-gegevens bewaren wij 50 dagen.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan de volgende partijen (dit is noodzakelijk om onze goederen en diensten te kunnen leveren en de website beter te kunnen afstemmen op jouw wensen):

 • de partij die het platform aanbiedt waarop de website draait;

 • partijen die voor ons mailings verzorgen;

 • leveranciers van statistiekenprogramma’s (Google).

Je kunt contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Wanneer je niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met (een klacht over) de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Dayes B.V.
Exa 32
6902 KH Zevenaar
info@dayes.eu